Văn hóa - Xã hội

null Nam Đàn Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19

content:

 

Sáng ngày 17/3, Nam Đàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học với các xã, thị trấn và các Trường học. Tham gia Hội nghị gồm các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn và Hiệu trưởng các Trường học tại 20 điểm cầu.

 

 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nam Đàn đã hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại các trường học như: tổ chức vệ sinh trường lớp, phun tiêu độc khử trùng, bố trí các điểm rửa tay diệt khuẩn bằng xà phòng, bằng nước rửa tay khô thuận lợi cho học sinh, kiểm tra thân nhiệt toàn thể học sinh, giáo viên công nhiên viên nhà trường, lấy thông tin về tình hình sức khỏe của người thân trong gia đình, vv…  Đồng thời quán triệt các xã, thị trấn việc kiểm soát đúng quy định các đối tượng từ nước ngoài và từ vùng dịch trở về địa phương./.