Xây dựng nông thôn mới

null Nam Đàn Thẩm tra xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Nam Nghĩa

content:

 

Chiều ngày 12/11/2021, Đoàn thẩm tra NTM nâng cao của huyện Nam Đàn đã tiến hành thẩm tra, đánh giá hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với xã Nam Nghĩa. Đồng chí Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi mà việc còn có các thành viên Đoàn thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao của huyện.

 

 

 

 

Qua nghe báo cáo của UBND xã Nam Nghĩa về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn thẩm tra của huyện cơ bản đều thống nhất với đánh giá của Ban chỉ đạo xã. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng bền vững xã NTM nâng cao, và hướng tới mục tiêu xây dựng xã Nam Nghĩa trở thành xã NTM kiểu mẫu về “ môi trường, cảnh quan nông thôn hỗ trợ gắn với phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm nông thôn, tham quan, học tập, ẩm thực”, các thành viên Đoàn thầm tra của huyện đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung để xã Nam Nghĩa hoàn chỉnh hồ sơ cũng như nâng cao chất lượng các tiêu chí, đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

 

 

 

 

 

 

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Hải- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Đoàn thẩm tra đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực cấp ủy, chính quyền xã Nam Nghĩa trong việc cụ thể hóa nội dung các văn bản của TW, Tỉnh và huyện; quyết liệt trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đồng bộ 15 tiêu chí, 46 nội dung xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo Quyết định số 5067 của UBND tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp, địa phương nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề trình cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

 

 

Kết thúc buổi thẩm tra, 100% thành viên Hội đồng thẩm tra đều nhất trí đề nghị xã Nam Nghĩa đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )