Xây dựng nông thôn mới

null Thẩm tra xã NTM kiểu mẫu xã Kim Liên

content:

Chiều ngày 18/11/2021, Hội đồng Thẩm tra NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của huyện Nam Đàn do đồng chí Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đãtổ chứctiến hành thẩm tra, đánh giá hồ sơ  xã NTM kiểu mẫu ở Kim Liên. Tham gia buổilàmviệc có các thành viên trong Hội đồng thẩm tra, đánh giá xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của huyện.

 

 

 

 

Qua nghe báo cáo của UBND xã Kim Liên về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu và kiểm tra thực tế, nhìn chung các thành viên Đoàn thẩm tra của huyện đều cơ bản thống nhất với đánh giá của Ban chỉ đạo xã. Sau 6 năm triển khai thực hiện, toàn xã đã huy động được 564,699 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp chỉnh trang nhà ở chếm tới 65,2%. Đến thời điểm này, xã Kim Liên đã cơ bản hoàn thành 4/4 tiêu chí, 13/13 nội dung xã NTM  kiểu mẫu, trong đó một số nội dung trong tiêu chí Sản xuất- Thu nhập- Hộ nghèo, Giáo dục- Y tế- Văn hóa được các thành viên trong Hội đồng thẩm tra huyện đánh giá rất cao. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng bền vững xã NTM kiểu mẫu, các thành viênHội đồng thẩm tra cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung, nhất là các tiêu chí mang tính động như Môi trường, An ninh trật tự cũng như cần bổ sung thêm các số liệu minh chứng cụ thểvàohồ sơ để trình Tỉnh thẩm định xã NTM kiểu mẫu năm 2021 đạt kết quả cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn thẩm tra của huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Kim Liên trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, nội dung xã NTM kiểu mẫu. Đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, địa phương nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để trình cơ quan chuyên môn và UBND Tỉnh thẩm định, xét công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2021.Đặc biệt, trong thời điểm này, hệ thống chính trị xã cần quyết liệt hơn trong việc huy động toàn dân ra quân chỉnh trang bộ mặt nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp cũng như chủ động phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện hỗ trợ, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ để đạt kết quả cao nhất./.

 

                                                                                                ( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )