Xây dựng nông thôn mới

null Thẩm tra xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tại Nam Anh

content:

Chiều ngày 24/11, các thành viên Hội đồng thẩm tra NTM nâng cao tại Quyết định số 6365/QĐ- UBND ngày 07/10/2021 của UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức tiến hành thẩm tra, đánh giá hồ sơ xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Nam Anh. Đồng chí Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự còn có các đồng chí Trưởng vùng, Trưởng điểm chỉ đạo cơ sở, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo NTM nâng cao tại Nam Anh.

 

 

 

 

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã Nam Anh về kết quả sau 6 năm chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM nâng cao và qua kiểm tra thực tế tại các xóm, Trường học, Trạm y tế, các thành viên Hội đồng thẩm tra của huyện đều cơ bản thống nhất với đánh giá của Ban chỉ đạo xã, đồng thời làm rõ những mặt đạt được và chỉ rõ những mặt còn hạn chế để cấp ủy, chính quyền xã có giải pháp tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Sỹ Hải- HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng đoàn thẩm tra của huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Nam Anh trong chỉ đạo thực hiện 15/15 tiêu chí, 46/46 nội dung xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng bền vững xã NTM nâng cao, đồng chí đề nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, xã Nam Anh tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để trình cơ quan chuyên môn và UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Đặc biệt, trong thời điểm này, hệ thống chính trị xã cần quyết liệt hơn trong việc huy động toàn dân ra quân chỉnh trang bộ mặt nông thôn, nhà văn hóa xóm đảm bảo sạch- đẹp để đạt kết quả cao nhất./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )