Xây dựng nông thôn mới

null Hội đồng tỉnh thẩm định NTM nâng cao xã Nam Giang

content:

Sáng ngày 28/12/2021, Hội đồng Thẩm định tỉnh Nghệ An đã trực tiếp về kiểm tra, thẩm định các tiêu chí để trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Chủ trì buổi thẩm định có các đồng chí: Võ Thị Nhung- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Trưởng đoàn thẩm định; Nguyễn Văn Hằng- Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Phó Trưởng đoàn thẩm định. Tham gia buổi thẩm định có các thành viên trong Hội đồng thẩm định tỉnh Nghệ An; thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện, Trưởng các phòng, ban của huyện.

 

 

 

Sau khi Đoàn Thẩm định tỉnh đi kiểm tra thực tế tổng thể tại địa phương, đại diện UBND xã Nam Giang đã báo cáo tóm tắt kết quả tự đánh giá thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao; đại diện UBND huyện Nam Đàn báo cáo kết quả thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao của xã Nam Giang, các thành viên Đoàn Thẩm định tỉnh đã kiểm tra, xem xét, đánh giá cao kết quả thực hiện tiêu chí NTM nâng cao của xã Nam Giang. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng bền vững xã NTM nâng cao và hướng tới mục tiêu xây dựng xã Nam Giang trở thành xã NTM kiểu mẫu theo hướng “ Khai thác giá trị văn hóa tâm linh, cảnh quan sinh thái gắn với du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng trải nghiệm”, các thành viên Đoàn thầm định của tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung để xã Nam Giang nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng như hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng để trình UBND tỉnh bỏ phiếi công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

 

 

 

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Nhung- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Trưởng đoàn Thẩm định của tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Nam Giang trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, nội dung xã NTM nâng cao, nhất là xây dựng được cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng xanh- sạch- đẹp. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên, xã Nam Giang nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương bổ sung, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trước khi Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu, cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cũng như quan tâm hơn đến vấn đề tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân; đặc biệt, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã tiếp tục rà soát lại các tiêu chí để lựa chọn, xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )