Xây dựng nông thôn mới

null Nam Đàn thẩm định vườn mẫu, vườn chuẩn NTM tại xã Nam Thanh

content:

Chiều ngày 16/2/2022, các thành viên Hội đồng thẩm định vườn mẫu, vườn chuẩn NTM tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 của UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức tiến hành thẩm định các tiêu chí vườn mẫu, vườn chuẩn tại xã Nam Thanh. Đồng chí Nguyễn Đình Thế- HUV, Trưởng phòng NT&PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì buổi làm việc.

 

 

 

 

Qua kiểm tra thực địa 8 vườn tại xóm 3, xóm 5 và nghe UBND xã Nam Thanh báo cáo kết quả xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu NTM, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã Nam Thanh trong việc bám sát nội dung kế hoạch hướng dẫn tiêu chí xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu theo quy định tại Quyết định số 482 của Sở NN&PTNT về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018- 2020 để tập trung chỉ đạo; UBND xã đã kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ mỗi vườn 5 triệu đồng để xây dựng đường đi, lối lại, mương thoát nước và mua các loại cây giống cũng như tổ chức cho các chủ hộ đi tham quan mô hình xây dựng vườn mẫu tại các xã bạn.  

 

 

 

 

Nhờ triển khai chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp cụ thể, đến nay 8/8 vườn thẩm định đợt này đều được các thành viên Hội đồng thẩm định vườn chuẩn, vườn mẫu NTM của huyện công nhận đạt 5/5 tiêu chí vườn chuẩn NTM và đều thống nhất cao bỏ phiếu trình UBND huyện Nam Đàn ra quyết định công nhận đạt vườn mẫu, vườn chuẩn./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )