Xây dựng nông thôn mới

null Nam Đàn thẩm định vườn mẫu, vườn chuẩn NTM tại xã Nam Nghĩa

content:

Chiều ngày 17/2/2022, Hội đồng thẩm định vườn mẫu, vườn chuẩn NTM huyện Nam Đàn đã trực tiếp về xã Nam Nghĩa tiến hành thẩm định các tiêu chí vườn mẫu, vườn chuẩn. Đồng chí Nguyễn Đình Thế- Trưởng phòng NT&PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì buổi làm việc.

 

 

 

 

Trên cơ sở kiểm tra thực địa 04 vườn ở xóm 3, 01 vườn ở xóm 1 và nghe báo cáo kết quả xây dựng vườn chuẩn NTM do UBND xã Nam Nghĩa trình bày, các thành viên Hội đồng thẩm định của huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền xã trong tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu. Trên cơ sở việc bám sát nội dung kế hoạch hướng dẫn tiêu chí xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn NTM của UBND tỉnh, UBND huyện, Đảng ủy, chính quyền xã Nam Nghĩa đã xây dựng kế hoạch cụ thể đưa vào Nghị quyết thực hiện,  giao trách nhiệm cho các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị cùng phối hợp thực hiện; chỉ đạo các xóm khảo sát, lập phương án và lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân, nhất là tổ chức cho nhân dân các xóm đăng ký tham gia xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu; đồng thời có cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các hộ gia đình xây dựng dựng vườn chuẩn, vườn mẫu theo hướng tập trung gắn với xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

 

 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, xã đã tăng cường một bước tuyên truyền, vận động nhằm giúp người dân nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu, từ khu vườn tự phát chuyên trồng các loại cây có giá trị thấp, sang khu vườn hàng hóa, liên kết phát huy hiệu quả quỹ đất, không để bỏ hoang, góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình từ kinh tế vườn, gắn với tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp theo chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu.

 Đến nay, toàn xã Nam Nghĩa đã có 24 hộ đăng ký thực hiện. Đặc biệt, có 5 vườn thẩm định đợt này đều được các thành viên Hội đồng thẩm định huyện đánh giá cơ bản đạt 5/5 tiêu chí vườn chuẩn NTM(Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Ứng dụng tiến bộ KHKT, Sản phẩm từ vườn, Môi trường cảnh quan, Thu nhập) và đều được Hội đồng thẩm định thống nhất cao bỏ phiếu trình UBND huyện công nhận đạt vườn chuẩn NTM năm 2022./.

 

( Trung tâm VH-TT&TT thực hiện )