Huyện ủy

content:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí Thư Huyện ủy

   

 

Đồng chí: Trần Thị Hiên

Chức vụ: UVBTVHU, Phó Bí Thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

   

 

Đồng chí: Nguyễn Thạc Âu

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Tổ chức.

 

Đồng chí: Lê Trung Hòa

Chức vụ: UVBTVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra

   

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Thảo

Chức vụ:  UVBTVHU, Trưởng Ban Dân Vận

   

 

 

Đồng Chí: Biện Văn Trung

Chức vụ: UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo

   

 

 

VII. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Đồng chí: Phan Văn Cảnh

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại: 0913.315.685

2.  Đồng chí: Phạm Thị Lưu Chuyền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại: 0943.064.364

3.  Đồng chí: Trần Quốc Khánh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại: 0912843357