image banner
Huyện Nam Đàn Triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025
Chiều ngày 21/4/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đức-TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Nam Đàn đã triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Hiên-Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hồng Sơn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy- UBND huyện, Trưởng các Ban, phòng, ngành cấp huyện liên quan.

Thực hiện Chỉ thị số 21 ngày 10/02/2023 cảu BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tại hội nghị, Ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện đã thảo luận và cho ý kiến vào Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Với phương châm “Phát huy tối đa nội lực, tăng cường tranh thủ ngoại lực”, trong thời gian vận động trong 3 năm, từ năm 2023 đến hết năm 2025, toàn huyện Nam Đàn Phấn đấu kêu gọi, vận động hỗ trợ xây dựng mới 52 nhà và sửa chữa 10 nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025.  Năm 2023: hỗ trợ 33 nhà (xây mới 28 nhà, sửa chữa 5 nhà); năm 2024: hỗ trợ 29 nhà (xây mới 24  nhà, sửa chữa 5 nhà); năm 2025: hoàn thành 62 nhà xây dựng mới và sửa chữa. đảm bảo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn huyện; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều; tạo đà để tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thúy Tình - Minh Giang thực hiện 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Phóng sự : Bác Hồ với quê hương - Quê hương làm theo lời Bác dặn
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement