image banner
Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh quý 2/2023
Chiều ngày 17/3/2023, Ban Chỉ đạo của huyện thực hiện Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh năm 2022, Qúy 1/2023 và triển khai nhiệm vụ Qúy 2/2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức-TUV, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng ban, Thành viên Ban Chỉ đạo.
Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Với sự tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn đạt nhiều kết quả nổi bật: Cuối năm 2022, Nam Đàn có thêm 22 sản phẩm được UBND tỉnh Quyết định công nhận tiêu chuẩn 3 sao, công nhận mới 27 vườn chuẩn nông thôn mới; xây dựng mới, nâng cấp được 70,13 km đường giao thông; Cơ sở hạ tầng tiếp tục được tăng cường, nhiều công trình đã và đang được đầu tư nâng cấp, xây mới; Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, có 38298/41788 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 92%; Xây dựng thành công mô hình cấp tỉnh “Xóm văn hóa tiêu biểu thực hiện tốt Hương ước gắn với xây dựng Nông thôn mới” tại xóm 8 xã Nam Anh; Ngoài nguồn lực nhân dân đầu tư xây dựng mới các công trình nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên gia đình, toàn huyện đã huy động được 496,7 tỷ đồng; Nhân dân tự hiến 9.402m2 đất, tháo dỡ 4.437 mét tường rào, đóng góp 8.206 ngày công để thực hiện xây dựng nông thôn mới; đến thời điểm này huyện đã đạt 35/42 nội dung các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”.

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai
 
 
Tham dự hội nghị, các đồng chí Phó Trưởng ban, Thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đề xuất các ý kiến giải quyết những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại cơ sở. Theo đó, cùng với tiếp tục phát động mạnh mẽ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tổ chức Cuộc thi “Mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2022”; cần tập trung rà soát các tiêu chí, phân công cụ thể cho các phòng, ban, ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo từng nội dung tiêu chí; xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp thường xuyên; đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính công; tiếp tục rà soát tiêu chí cũng như hoàn thiện hồ sơ thủ tục công nhận huyện NTM nâng cao; v.v…

 

Anh-tin-bai

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đức-Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo đã đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các tổ chỉ đạo, trưởng các phòng, ban, ngành cần sát sao đến từng nội dung tiêu chí nhằm có kế hoạch, đề ra lộ trình hoàn thiện các tiêu chí cụ thể, đặc biệt tập trung đối với các xã, thị trấn đăng ký về đích NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, Đô thị văn minh trong năm 2023 này./.

Thúy Tình thực hiện

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Phóng sự : Bác Hồ với quê hương - Quê hương làm theo lời Bác dặn
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement