image banner
BTV Huyện ủy hội nghị phiên định kỳ tháng 8/2023

Chiều ngày 22/8/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đức-TUV, Bí thư Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức hội nghị định kỳ tháng 8 thảo luận vào các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tham dự hội nghị có các đồng chí chuyên quản Tỉnh ủy phụ trách huyện Nam Đàn. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thị Hiên-Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Hồng Sơn-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy-UBND huyện, Trưởng các Ban, phòng, ngành cấp huyện liên quan.

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Các đồng chí tham dự hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: báo cáo 06 năm thực hiện Nghị quyết 07 ngày 16/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện Nam Đàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; đánh giá 01 năm thực hiện Đề án số 2111 ngày 15/6/2022 của UBND huyện về huy động các nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác./.

Thúy Tình thực hiện

1 2 3 4 
BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement