image banner
Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại ----- ---------Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân 2024----------------Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế! ------------ Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2023) và 34 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2023)---
Phát triển kinh tế xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên! 
BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Hội LHPN huyện Nam Đàn - Tín dụng chính sách, điểm tựa giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement