image banner
Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025"

Sáng ngày 24/8/2023, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trần Nhật Lam-Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Nguyễn Văn Hằng- Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025" đã diễn ra tại UBND huyện Nam Đàn.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Luân-Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn chính sách Nông nghiệp, Viện Chính sách và Chiến lược Bộ Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn, các đồng chí Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; Phạm Văn Ái-UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Hồ Sỹ Hải-HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

  

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 Sau 4 năm triển khai thực hiện Đề án, Nam Đàn bước đầu đã đạt những kết quả tích cực: Các tiêu chí nông thôn mới cấp xã và cấp huyện được củng cố, nâng cao; 18/18 xã giữ vững xã NTM, có 9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Kim Liên, Nam Cát, Nam Anh, Nam Giang, Nam Nghĩa); các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí nông thôn mới nâng cao trở lên. Thực hiện các mục tiêu xây dựng huyện NTM nâng cao, đến nay, Nam Đàn đã có 35/42 nội dung đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu về “Văn hoá gắn với du lịch”.

Trong 4 năm, toàn huyện huy động 2.636,3 tỷ đồng; trong đó huy động từ cộng đồng dân cư là 611,9 tỷ đồng, chiếm 23,2%; ngoài ra đã vận động Nhân dân tự nguyện hiến 39.833m2 đất, tháo dỡ 14.548m2 tường rào và đóng góp hơn 58.446 ngày công để thực hiện.

Tại hội thảo, trên cơ sở ý kiến của các xã, ban, ngành cấp huyện về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện NTM kiểu mẫu, các đồng chí tham dự hội thảo đã định hướng một số giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Phát biểu, kết luận hội thảo, đồng chí Trần Nhật Lam-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã ghi nhận những nỗ lực của Nam Đàn trong thực hiện đề án, đồng thời có những lưu ý cho huyện Nam Đàn về quy trình chuẩn bị hồ sơ, nội dung thực hiện các tiêu chí, những vấn đề huyện kiến nghị sẽ được chuyển cho các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch"./.

Thúy Tình thực hiện

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement