image banner
Nam Đàn triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác CCHC năm 2023

Chiều ngày 14/9, UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính  (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023- 2025 trên địa bàn huyện và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Nghĩa Hùng - HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Về phía đại biểu huyện có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng; Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Công an huyện; BCHQS huyện; Trưởng các Ban HĐND huyện; Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện; Trung tâm VH.TT&TT; Trung tâm Y tế; lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ huyện.

Về phía đại biểu xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, Công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường. Riêng đối với các xã Nam Nghĩa, Nam Thái, Hồng Long và Xuân Lâm bao gồm toàn thể cán bộ, công chức xã.

 

 

Anh-tin-bai
 

 

 

Anh-tin-bai

 

 

 

Anh-tin-bai

 

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Tại Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện quán triệt một số nội dung trọng tâm trong Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ và triển khai Kế hoạch 588/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 2592 của UBND huyện Nam Đàn về sắp xếp ĐVHC cấp xã, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện; đồng thời bổ cứu một số nội dung trọng tâm về công tác CCHC năm 2023; đại diện một số cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến tham luận, phát biểu nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của cấp trên.

 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị và các đại biểu dự hội nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Về chủ trương, kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC, phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân tại địa phương, nhất là tại 04 xã: Nam Nghĩa, Nam Thái, Hồng Long và Xuân Lâm. Cần phát huy cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Phải có sự vào cuộc sát sao, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ của các ban, phòng, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền tại các địa phương thực hiện sắp xếp. Các phòng, ngành trực thuộc UBND, Trung tâm y tế huyện căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tham mưu thực hiện đồng bộ trước, trong và sau sắp xếp ĐVHC lần này, bảo đảm việc sắp xếp ĐVHC thành công, tạo động lực cho sự phát triển của huyện.

Về công tác CCHC, đồng chí yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu nội dung bổ cứu tại hội nghị, tiến hành rà soát các chỉ tiêu, nhất là nội dung tiêu chí chấm điểm về CCHC để phân công, tập trung thực hiện; Thủ trưởng các phòng, ngành, các xã, thị trấn tăng cường theo dõi, nhắc nhở, chấn chỉnh đội ngũ CB-CC VC thuộc quyền quản lý nêu cao tinh thần trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức công vụ; Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ…./.

               Kim Dung thực hiện

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement