13/11/2020
Gần 13 năm là giáo viên hợp đồng, đồng lương bấp bênh, eo hẹp thế nhưng vượt lên những khó khăn, vất vả, niềm vui từ sự yêu thích của học trò với bộ môn Hóa Học đã là động lực để thầy Nguyễn Phi...