image banner
UBND huyện Nam Đàn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023

Sáng ngày 14/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; UBND huyện Nam Đàn đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; Phó Chủ tịch TT UBMTTQ huyện; Trưởng các Đoàn thể huyện; Giám đốc một số đơn vị liên quan: Ban quản lý dự án, Chi nhánh Văn phòng Đất đai huyện, Kho bạc Nhà nước huyện, Trung tâm VH.TT&TT huyện và Chi cục Trưởng Chi cục Thuế KV Sông Lam II; Chi cục Trưởng Chi cục Thống kế huyện.

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Tại phiên họp, các đồng chí tham dự đã nghe và cho ý kiến vào 07 nội dung báo cáo, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ các phòng, ngành và kết quả thực hiện các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong thời gian qua; Tình hình thực hiện KT-XH 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023; Thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý sau thanh tra 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023; Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HU, ngày 29/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện “về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa huyện Nam Đàn giai đoạn 2021- 2025, có tính đến năm 2030”; Tình hình ANTT Quý III và nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2023 năm 2023 và Báo cáo kết quả thực hiện CCHC Quý III năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp Quý IV năm 2023.

 

Anh-tin-bai
 

 

Anh-tin-bai

 

 

Anh-tin-bai

 

Kết luận từng nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các phòng, ngành trong việc chuẩn bị các dự thảo báo cáo cũng như các ý kiến bổ sung của các đồng chí về tham dự. Trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành và đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến để bổ sung, sớm hoàn thiện nội dung các Báo cáo nêu trên. Đối với Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HU, ngày 29/10/2021 của BCH Đảng bộ huyện “về xây dựng và phát triển đời sống văn hóa huyện Nam Đàn giai đoạn 2021- 2025, có tính đến năm 2030” đã được các đồng chí tham dự phiên họp đồng tình nhất trí cao và thông qua tại hội nghị để trình BTV Huyện ủy sắp tới./.

 

               Kim Dung thực hiện

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement