image banner
TUYÊN TRUYỀN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2023

 

Anh-tin-bai

          (Ảnh: Hình ảnh truyền thông tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai)

Để chủ động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, ngày 17/5/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn đã ban hành Công văn số 1316/UBND.NN về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023. Qua đó,  nhằm tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng, tuyên truyền về Phòng chống thiên tai đến người dân; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các phòng, ngành đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023 trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện trong tháng 5/2023 một số nội dung sau:

           Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai năm 2023. Đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam là Chủ tịch ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai.

Anh-tin-bai

          Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 được diễn ra tập trung trong tháng 5  với chủ đề là: “Từ ứng phó đến hành động sớm”. Cùng với đó, hướng dẫn nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Phổ biến, chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai.

          Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hơp với điều kiện cụ thể của địa phương và huy động được sự tham gia phối hợp của các cấp, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Chia sẻ và phổ biến tài liệu về công tác phòng chống thiên tai, công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2023 đến các cấp chính quyền và người dân trong tháng 5 năm 2023 (tài liệu phục vụ công tác thông tin truyền thông trong Tuần lễ được cập nhật tại địa chỉ:  https://drive.google.com/drive/folders/1rIaQ6PQqIi7nDkiKJ9csE22r1Xx-36PY?usp=sharing)

          Thông qua các hình thức tuyên truyền: hệ thống thông tin đại chúng; hệ thống tin nhắn và các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viver, SMS,..); trang thông tin điện tử Website của các phòng, ban, ngành, các cấp tại địa phương, cơ quan, đơn vị,...; Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, cuộc họp tại cơ quan, khu dân cư, câu lạc bộ; hệ thống loa phát thanh, truyền thanh xã, thị trấn,...; Tuyên truyền, cổ động trực quan, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu,...Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng.

          Mặt khác, tăng cường kiểm tra, rà soát và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thong công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồngKiểm tra, rà soát và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai./. 

                                                          (Nguyễn Thị Huyền, Phòng NN&PTNT)

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement