image banner
CÔNG BỐ DANH SÁCH Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đàn

 

           

Căn cứ nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính Nhà nước

Ủy ban nhân dân huyện công bố danh sách người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đàn cụ thể như sau:

TT

Họ Tên

Đại diện Cơ quan

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Hồng Sơn

HĐND-UBND huyện Nam Đàn

PBTHU, Chủ tịch UBND huyện

0948631966

sonnh@namdan.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Hải

Đảng ủy - UBND thị trấn Nam Đàn

Chủ tịch UBND xã

0977679546

3

Phạm Hồng Sơn

Đảng ủy -UBND xã Hồng Long

Chủ tịch UBND xã

0989 853 997

sonph@namdan.nghean.gov.vn

4

Bùi Minh Thông

Đảng ủy -UBND xã Hùng Tiến

Chủ tịch UBND xã

0982.728.328

thongbm@namdan.nghean.gov.vn

5

Tô Bá Thắng

Đảng ủy -UBND xã Khánh Sơn

Chủ tịch UBND xã


0985941827

thangtb@namdan.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Quang Lộc

Đảng ủy -UBND xã Kim Liên

Chủ tịch UBND xã

0974 747395

locnq@namdan.nghean.gov.vn

7

Hồ Viết Sỹ

Đảng ủy -UBND xã Nam Anh

Chủ tịch UBND xã

0986571385

syhv@namdan.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Văn Phúc

Đảng ủy -UBND xã Nam Cát

Phó Chủ tịch UBND xã

0982515567

phunv@namdan.nghean.gov.vn

9

Phan Trọng Hải

Đảng ủy -UBND xã Nam Giang

Chủ tịch UBND xã

0914347341

haipt@namdan.nghean.gov.vn

10

Nguyễn Văn Xuân

Đảng ủy -UBND xã Nam Hưng

Chủ tịch UBND xã

0989335904

xuannv@namdan.nghean.gov.vn

11

Trịnh Xuân Hưng

Đảng ủy -UBND xã Nam Kim

Chủ tịch UBND xã

0988844036

0967828871

hungtx@namdan.nghean.gov.vn

12

Lê Văn Thành

Đảng ủy -UBND xã Nam Lĩnh

Chủ tịch UBND xã

0969258707

thanhlv@namdan.nghean.gov.vn

13

NguyễnTrần Hán

Đảng ủy -UBND xã Nam Nghĩa

Chủ tịch UBND xã

0942713337

hannt@namdan.nghean.gov.vn

14

Nguyễn An Toàn

Đảng ủy -UBND xã Trung Phúc Cường

Chủ tịch UBND xã

0986 661 560

khanhpv@namdan.nghean.gov.vn

15

Nguyễn Cảnh Lộc

Đảng ủy -UBND xã Thượng Tân Lộc

Chủ tịch UBND xã

0919953859

locnq@namdan.nghean.gov.vn

16

Văn Bá Hòa

Đảng ủy -UBND xã Nam Thái

Chủ tịch UBND xã

0917963929

hoavb@namdan.nghean.gov.vn

17

Trần Đăng Khoa

Đảng ủy -UBND xã Nam Thanh

Chủ tịch UBND xã

0987 179 946

khoatd@namdan.nghean.gov.vn

18

Nguyễn Văn Hùng

Đảng ủy -UBND xã Nam Xuân

Chủ tịch UBND xã

0987322544

hungnv@namdan.nghean.gov.vn

19

Hồ Mạnh Hùng

Đảng ủy -UBND xã Xuân Hòa

Chủ tịch UBND xã

0848305988

hunghm@namdan.nghean.gov.vn

20

Nguyễn Hồ Thế

Đảng ủy -UBND xã Xuân Lâm

Chủ tịch UBND xã

0962 066 619

thenh@namdan.nghean.gov.vn

Trên đây là danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nam Đàn, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn yêu cầu các đồng chí có tên trong danh sách chấp hành nghiêm các quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Giao phòng Văn hóa ‑ Thông tin đăng tải danh sách lên Cổng thông tin điện tử huyện.

Văn bản này thay thế văn bản số 2268/UBND-VHTT ngày 20/11/2019 của UBND huyện Nam Đàn./.

BẢN ĐỒ HUYỆN NAM ĐÀN
image
 
Tin tức
  • Huyện đoàn Nam Đàn phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức đoàn trong công tác ủy thác
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement